Drytech har stor succes med at udtørre kældre for private boligejere. Med den europæiske Önorm og en dansk dokumentation fra Arkitekt- og Ingeniørgruppen i ryggen sigter Drytech nu mod byggeriets rådgivere og bygherre.

Når Drytech installerer en elektrisk boks med en række svagt strømførende ledninger i kældervæggen, ledes fugten væk fra murværket og ud i jorden. Metoden kaldes elektroosmose og har i de seneste 20 år vundet stor udbredelse i bl.a. Tyskland, da installationen er billigere og mindre indgribende end et traditionelt omfangsdræn.

Trods stor succes på det private marked, har metoden været mødt med en vis skepsis i den danske ejendoms- og byggebranche. For at imødekomme branchens ønske om en uvildig dansk vurdering af metoden valgte direktør Niels Erik Olsen derfor for et år siden at tage kontakt til det anerkendte rådgivende ingeniørselskab Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI):

”I Drytech har vi de seneste fem år hjulpet mange hundrede privatkunder, og vores egne kvalitetstests har løbende dokumenteret, hvordan elektroosmose-metoden reducerer opstigende grundfugt i kældre. Når vi derudover har valgt at lade AI teste et vilkårligt udvalg af vores installationer igennem et helt år, er det for at bidrage til øget dokumentation og gennemsigtighed i branchen.”

Rapporterne er enstemmigt positive
Rapporterne fra AI er netop færdiggjort, og de konkluderer enstemmigt, at Drytechs system er en sikker og effektiv metode til at reducere fugten i kældre.

I løbet af det første år efter installationen er fugten i gennemsnit reduceret med over 55 procent, og alle undersøgte kældre er nu så tørre, at de kan behandles med diffusionsåben maling eller puds og bruges som opbevarings- eller opholdsrum uden risiko for fugtgener.

Og det glæder Niels Erik Olsen, at branchen nu har fået den faktabaserede og uvildige test, der er blevet efterlyst:

”Det er naturligt, at branchen har en vis skepsis overfor nye materialer og metoder, da man som rådgiver og bygherre skal stå på mål for sine valg og samarbejdspartnere. Med den europæiske Önorm i den ene hånd og rapporterne fra AI i den anden synes jeg, at vi har givet de professionelle ejendomsaktører det bedst mulige grundlag for et fremtidigt samarbejde med Drytech.”

Kontakt Drytech og få adgang til de fulde rapporter her
Skriv ”AI rapporter” i emnefeltet.

Læs mere om AI