Spar på den høje omfangsdræn pris – vælg Drytechs system

Rigtig mange danskere vælger at få etableret et omfangsdræn til en høj pris for at komme fugt i kælderen til livs. Omfangsdrænet bliver gravet ned i jorden langs husets ydermur og har til formål at lede overskydende vand væk.

Etablering af et omfangsdræn er dog en stor investering, og ofte er der store gener forbundet med etableringen af omfangsdrænet for ikke at nævne prisen og omkostningerne.

Når man etablerer et omfangsdræn, så kræver det, at der graves op langs med kældervæggene, væggene skal renses, der påføres tjære på væggen, og der monteres platonplader på kælderydervæggene, hvorefter der lægges en drænslange og fyldes op med grus.

Det er en tidskrævende og meget omkostningstung løsning, som bevirker, at omfangsdrænets pris ikke ligefrem er billig. Omfangsdrænets pris består både af prisen på selve omfangsdrænet, løn til håndværkeren for hans tid brugt på installationen, og så skal den opgravede jord skal også fjernes og eventuelt deponeres, ligesom haven og flisebelægning skal reetableres. Det er med andre ord et stort, tidskrævende og dyrt projekt at få etableret et omfangsdræn, men der findes heldigvis en anden lettere og billigere løsning end den høje omfangsdræn pris.

Drytechs system – et lettere og billigere alternativ

Drytechs system er et billigere alternativ til den meget høje omfangsdræn pris, og derudover slipper du for at skulle få ødelagt din have og dine flisebelægninger samt for det besvær, det medfører.

Drytechs system er en løsning, der fjerner fugt i kælderen ved hjælp af elektro osmose. Drytechs system fungerer således, at der ved hjælp af en strømførende ledning, elektroder og en boks i kælderen bliver sendt svage impulser af jævnstrøm ind i væggene, som gør, at vandet i væggene bliver positivt ladet. Et negativt ladet spyd placeres i jorden omkring huset. Spyddet tiltrækker det positivt ladede vand fra kælderen, og på den måde bliver vandet ledt væk fra kældervæggene og ud i jorden omkring huset.

Installationen af Drytechs system tager typisk 4-5 dage, og herefter er systemet 100 % vedligeholdelsesfrit. Derudover giver Drytech 20 års garanti på alle skjulte installationer.

Læs mere om Drytechs system her.