Drytech – den grønne vej til en tør kælder

Drytechs system bidrager til et sundt indeklima

Drytechs system gør en fugtig kælder tør, hvis fugtproblemet skyldes opstigende grundfugt. Fugt i kælderen giver et dårligt indeklima, som kan give problemer med irriterede slimhinder, løbende næse, røde øjne og forværre allergi. Når kælderen bliver tør, forbedres indeklimaet.

grøn løsning - glad smiley i grøn

Drytechs system virker uden kemi

Fugten i væggen fjernes ved hjælp af strøm. Komponenterne i installationen består af ædelmetaller, som er naturlige materialer. Når Drytechs system er sat op, trækkes vandet ud af væggen ved hjælp af elektroosmose. Elektriske impulser fra elektroder og ledning, som monteres i murværket, lader vandet i væggen positivt. Negativt ladede spyd, der er placeret i jorden omkring huset, suger det positivt ladede vand ud i jorden. Det betyder, at fugten i kælderen fjernes helt uden brug af kemi.

Drytechs system bruger lige så lidt strøm som fjernsynet på stand-by

Drytechs system bruger i gennemsnit strøm for 10 kr. pr. måned. Det svarer til det strømforbrug et fjernsyn på stand-by bruger på en måned. Drytechs system er tændt hele tiden for, at det vand, der trænger fra jorden og ind i kældervæggen, ledes ud i jorden igen. Hvis man holder kælderen tør med en affugter, der kører døgnet rundt, bruges 90 gange så meget strøm som med Drytechs system.

Drytechs system reducerer varmeforbruget

Hvis kælderen er fugtig, vil varmeforbruget løbe løbsk om vinteren. Det kræver mere varme at opvarme en fugtig kælder. En vandfyldt væg transporterer varmen ud i jorden, mens en tør kældervæg isolerer bedre og holder varmen i kælderen. Når Drytechs system installeres, udtørres kældervæggene og varmeforbruget bliver mindre.

Drytechs systems materialer lever lige så lang tid som huset

Drytech bruger kun ædelmetaller i vores installationer. Det betyder, at installationen er sikret mod rust, ir og ætsninger. Derfor er Drytechs systems levetid lige så lang som husets, og der vil normalt ikke være behov for at udskifte komponenterne. Dermed undgås unødigt materialespild, og der spares både C02 og penge, fordi der ikke skal produceres eller købes nye komponenter. Drytech giver 20 års garanti på de skjulte installationer.

Drytechs system giver et mindre CO2 aftryk

Når Drytech installeres, skæres en lille rille i væggen, hvor ledninger og elektroder skjules. Derefter monteres den lille styreboks på væggen med håndkraft. Der bruges altså meget lidt energi i arbejdet for at sikre kælderen mod opstigende grundfugt. Ved installationen af Drytechs system er produktionen af affald minimalt. Derfor skal der heller ikke bruges meget energi på at køre affald bort.

Bestil et fugttjek

Vi starter altid med en besigtigelse af ejendommen og et fugttjek!