Serviceaftale

Drytech serviceaftaleNår Drytechs system er installeret i kælderen for at fjerne fugtproblemer, som skyldes opstigende grundfugt, skal installationen blive siddende i kælderen. Også når fugtniveauet er nede på et normalt niveau. Ellers vil fugten fra jorden begynde at stige op i kældervæggene igen.

Drytech anbefaler løbende vedligeholdelse af installationen for at sikre, at Drytechs system kan fungere optimalt hele husets levetid. Med en Drytech serviceaftale kan du overlade al vedligeholdelse og justering af Drytechs system til os. Serviceaftalen forlænger Drytechs systems garanti, så længe serviceaftalen er i kraft, øger værdien af din bolig og sikrer, at du ikke får problemer med opstigende grundfugt i kælderen igen.

Servicetjek af Drytechs system

Serviceaftalen indebærer, at Drytech tilser systemet i kælderen mindst én gang om året for at sikre, at systemet kører optimalt.

På de årlige servicebesøg sikrer Drytech, at Drytechs system stadig holder kælderen tør ved at justere boksen til det aktuelle fugtniveau. Samtidig opdateres installationen med eventuel ny software.

Årlige fugtmålinger i kælderen

Ved servicebesøgene laver Drytech også fugtmålinger i kælderen, som noteres i servicebogen. Det giver dig vished om, at problemer med fugt i kælderen ikke er på vej tilbage og en historik om udtørringsforløbet.

Større boligværdi

Ved salg af din bolig kan du udskrive servicebogen med informationer om Drytechs systems installationsdato, løbende vedligeholdelse af installationen, som har været siden installationen. Serviceattesten dokumenterer, at du sælger et hus med en tør kælder.

Husets kommende ejer kan fortsætte serviceaftalen med Drytech. Det betyder, at husets næste ejer også kan være sikker på at have en tør kælder.

Garanti forlænges

Når du indgår en serviceaftale med Drytech, bliver Drytechs systems stillede garanti forlænget, så længe serviceaftalen er i kraft. Hvis fx installationen i din kælder bliver defekt, udskiftes den uden beregning.