Dokumentation for virkning af Drytechs metode og installationer

Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI) logo

Uvildige rapporter

I foråret 2016 bestilte Drytech en række fugtregistreringsrapporter fra det rådgivende ingeniørselskab Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI).

Rapportens formål var ”at registrere, om det ved brug af elektroosmose er muligt at bortlede/fjerne fugtgennemtrængning i vægge og gulve og i givet fald i hvilket omfang.”

Forløb

Fra april 2016 til april 2017 kontrollerede AI tre tilfældigt udvalgte Drytech-installationer.
AI var til stede i ejendommene for at registrere fugtniveauet forud for installationen af Drytechs system.
Derefter målte AI fugtniveauer hver tredje måned. Der blev foretaget 234 målinger i alt.

Resultat

I samtlige ejendomme er der sket betydelige reduktioner i fugtindholdet i væggene, der er reduceret med helt op til 70 procent.
Den gennemsnitlige reduktion af fugten ligger på over 55 procent efter 12 måneder.
Det er erfaringen, at fugtforholdene fortsat forbedres efter 12 måneder, så længe elektroosmoseanlægget er tændt.

Konklusion

Elektroosmosemetoden, som den anvendes af Drytech, kan betragtes som en sikker metode til at nedbringe opstigende grundfugt i kældre.

Få adgang til de fulde rapporter her

Önorm

Önorm logo

I foråret 2017 blev Drytechs elektroosmosemetode godkendt af den fælleseuropæiske Önorm.
Önormen tildeles af det uafhængige non-profit institut, Austrian Standards, som har eksisteret siden 1920.

Med en Önorm opnås en national (østrigsk) godkendelse, en europæisk (EN) og en international (ISO) godkendelse, da Austrian Standards er medlem af Den Europæiske Komite for Standardisering (CEN) og Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO).

Hvis et produkt eller metode opnår Önorm, sker det på baggrund af, at produktet eller metoden har bevist sit værd gennem en årrække, og Austrian Standards eksperter har testet metoden eller produktet i mindst et år.

Önormen for elektroosmoseinstallationer omfatter kun anlæg, der ligesom Drytechs, består af titanium, så de ikke kan ruste i murværket, hvor både fugt og saltindhold er stort, hvilket kan føre til nedbrydning af andre metaller.

Der henvises til Ö-norm B3355 af 2017-03-01.

Læs mere om Önorm her

Læs mere om den tekniske beskivelse af Drytechs system
Læs mere om hvordan du kan spare penge på den høje omfangsdræn pris