Privatlivspolitik

1. Privatlivspolitk

Formålet med privatlivspolitiken er at forklare, hvordan Drytech ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

Drytech ApS har en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger og skabe gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvilke personoplysninger Drytech ApS behandler, hvordan Drytech ApS behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du at rette henvendelse til den datasansvarlige om nærværende privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte Drytech ApS.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Drytech ApS?

Når du bestiller et fugttjek hos Drytech ApS via hjemmesiderne; www.Drytech.dk, eller andre bestillingsformular, som der linkes til på andre hjemmesider på internettet, afgiver du personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at Drytech ApS herefter kan kontakte dig med henblik på at foretage et fugttjek af din ejendom, så Drytech ApS kan rådgive dig omkring løsning af de fugtproblemer, som der eventuelt er i ejendommen.

3. Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om privatpersoners navn, adresse, e-mail og telefonnummer bruges kun af Drytech ApS og videregives ikke til andre firmaer eller privatpersoner.

Drytech ApS er forpligtet til alene at benytte kontaktoplysningerne til at rette henvendelse til dig, dels med henblik på et gratis fugttjek og dels fremsendelse af nyhedsbreve som har relation til fugt og afhjælpning af fugtproblemer i ejendomme.

Når Drytech fremsender et nyhedsbrev til dig, vil du altid have mulighed for at afmelde dig af mailinglisten og Drytech ApS vil efterfølgende slette dine kontaktdata i vores kundedatabase.

4. Behandling af data

Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt fortabes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Dine persondata vil ligeledes blive overleveret til underleverandører, som bistår Drytech ApS med håndtering af e-mailsystemer, IT-drift, serverdrift og for de personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev sendes oplysninger ligeledes til den virksomhed, der forestår fremsendelse af nyhedsbreve.

De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er databehandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra Drytech ApS. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelsen af aftalen med Drytech ApS, og er underlagt fortrolighed om disse. Drytech ApS har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle, der behandler personoplysninger på Drytech ApS’ vegne.

5. Disse rettigheder har du

Du har til enhver tid ret til at anmode Drytech ApS om at oplyse, hvilke oplysninger Drytech ApS har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger Drytech ApS har registreret, samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få at vide, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@drytech.dk. Du vil, for at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en uvedkommende, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på info@drytech.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling at dine personoplysninger, herunder imod den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve.

Hvis du vil klage over Drytech ApS’ behandling af dine personoplysninger kan klage indgives til Datatilsynet. (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).