Der er tydelige tegn på, at klimaet ikke har det godt, for tiden. Det er derfor vigtigt med grønne løsninger, så jorden kan få en pause. Drytech går meget op i at være gode mod naturen, derfor er vores løsning helt uden kemikalier, og bruger under 10 kr. i strøm om måneden. Derudover bliver der ikke udledt CO2 i forbindelse med udgravning omkring huset, da vores løsning ikke kræver noget større indgreb. Drytechs elektroosmose løsning er blot nogle ledninger og en boks, der sættes op i kælderen, hvor strømmen derefter leder vandet ud af væggene og ud i den omkringliggende jord. På denne måde hældes vandet ikke i kloakken, som ved omfangsdræn og lign.