Drytech har længe haft stor succes med at udtørre kældre for private boligejere. Drytech sigter nu mod byggeriets rådgivere og bygherre med den europæiske Önorm og en dansk dokumentation fra Arkitekt- og Ingeniørgruppen i ryggen.

Elektroosmose-metoden
Efter at Drytech har installeret en elektronisk boks med en række svagt strømførende ledninger i kældervæggen, ledes fugten væk fra murværket og ud i jorden. Metoden kaldes elektroosmose og har i de seneste 20 år vundet stor udbredelse i bl.a. Tyskland, da installationen er billigere og mindre indgribende end et traditionelt omfangsdræn.

Men på trods af stor succes på det private marked har Drytechs metode været mødt med en vis skepsis i den danske ejendoms- og byggebranche. For at imødekomme branchens ønske om en uvildig dansk vurdering af metoden valgte direktør Niels Erik Olsen derfor for et år siden at tage kontakt til det anerkendte rådgivende ingeniørselskab Arkitekt- og Ingeniørgruppen (AI):

”I Drytech har vi de seneste fem år hjulpet mange hundrede privatkunder, og vores egne kvalitetstests har løbende dokumenteret, hvordan elektroosmose-metoden reducerer opstigende grundfugt i kældre. Når vi derudover har valgt at lade AI teste et vilkårligt udvalg af vores installationer igennem et helt år, er det for at bidrage til øget dokumentation og gennemsigtighed i branchen.”

Rapporterne er enstemmigt positive
AI har netop færdiggjort rapporterne, og de konkluderer enstemmigt, at Drytechs system er en sikker og effektiv metode til at reducere fugten i kældre.

I løbet af det første år efter installationen er fugten