Fugtige kældervægge

Et alment problem i mange hus er fugt i kælderen, som typisk dannes ved at vand trænger gennem kælderydervæggen. Dette kan gøre din kælder uanvendelig, når først råd og svamp sætter sig i murværket. Der findes flere metoder til at fjerne fugtproblemerne for eksempel opvarmning, omfangsdræn, udluftning eller ved hjælp af elektroosmose.

Fugtige kældervægge optræder ofte i ældre kældre, som er fra før 1930. Dette skyldes at husene fra denne tid er bygget op af mursten, hvilket kan suge og indeholde meget fugt. Huse lavet i beton kan desværre også få fugtproblemer. Her er årsagen ofte opstigende grundfugt, hvor overskudsvand i jorden suges / optages i murværk og fundament. Fugtproblemet er nødvendigt at løse hurtigst muligt for at undgå skimmelsvamp og dårligt indeklima.

Hold øje med disse tegn på fugtige kældervægge

Det er vigtigt at du er opmærksom på fugtniveauet i din kælder.
Vi har samlet en række punkter, som kan være årsagen til at der opstår fugt i kældervæggen.

  • Opstigende grundfrugt (stammer fra både gulv og vægge)
  • Regnvand som løber ned af murværket
  • Revner i afløb, kloakrør og nedløbsbrønde
  • Revner i kælderydervæggen
  • Dårlig udluftning
  • Kvaliteten af væggen både ydre og indenfor
fugtige kældervægge

Opstigende fugt kan trænge ind i kældervægge, og med tiden kan skimmelsvamp udvikles. Fugtige kældre er med til at skabe et dårligt indeklima, som kan gøre kælderen stort set ubeboelig. Med Drytechs system får du en tør kælder ved hjælp af elektroosmose. Det er en af de mest effektive og billigste metoder til at udtørre murværk i kældre. Ofte er fugtproblemer forbundet med store økonomiske omkostninger. Siden 2012 har Drytech installeret mere end 900 systemer, som hjælper danske familier med at udtørre deres kælder. Hvis du har mistanke om problemer med fugt eller allerede har fugtige kældervægge, tilbyder vi gratis fugtmåling og kan udarbejde en grundig fugtrapport.

Få gratis fugtvurdering af din kælder

Bestil fugttjek