Få foretaget fugtmåling af din kælder

Der findes en lang række forskellige metoder til at måle fugt på. De mest benyttede tilgange er at måle fugten i gulv og vægge eller måling af luftfugtigheden. DRYTECH anvender HF sensorer til fugtmålingerne, som Teknologisk Institut anbefaler. Vi har lavet en lille guide til, hvordan du kan få målt fugten af din kælder:

Måle luftfugtighed

Til at måle fugten i luften kan du bruge et hygrometer, som kan måler den relative luftfugtighed. Det er nemt at anskaffe sig et hygrometer i de fleste byggemarkeder og på nettet. Desuden er priserne forholdsvis overkommelige, da de ligger mellem 150 og 800 kr.
Du skal dog være opmærksom på at denne målemetode er upræcis, og kan i bedste fald udelukkende bruges til at konstatere om luftigheden i kælderen er for høj eller ej.

hygrometer

Måle fugt i gulv og vægge

Hvis du ønsker et mere retvisende og præcist billede af fugtproblemerne samt deres årsag og omfang, skal du få specialister til at foretage målinger af fugten i gulv og vægge.
Fagfolk anvender typisk en af de følgende tre metoder til fugtmåling:

fugtmåling HF sensor
 1. Troxler-metoden

  er baseret på beregning af fugten med en radioaktiv neutronkilde, som udsender neutroner. Metoden er en kvantitativ måling, hvor fugtindholdet sættes over for det opmålte område.

 2. ”Tør og vej”

  udformer sig ved at tage en prøve af væggen, hvor vandindholdet måles og fedtprocenten beregnes.

 3. HF sensor

  er en meget anerkendt metode, som måler mikrobølger op til 25 cm ind i væggen. Målingerne foretages på udvalgte steder og i forskellige højder i kælderen, hvilket giver et sikkert måleresultat. Vores specialister anvender denne metode, fordi det sikre en konsistent og pålidelig fugtmåling af din kælder.
  Det er også muligt at købe en såkaldt kapacitiv fugtighedsmåler i byggemarkeder. På samme kan du måle fugtighedsgraden i væggens yderest lag – altså ca. 1-3 cm. ind i væggen. Det giver desværre ikke samme retvisende billede af fugtproblemerne som HF sensoren.

Er din kælder beboelig?:
Det er vigtigt at du får vished for, om din kælder er sundhedsskadelig at bo i. Et godt indeklima er altafgørende for dig og din families velvære. En fugtig kælder har ofte skimmelsvamp, som kan give beboerne astma, allergi, hovedpine eller luftvejssygdomme. Derfor er det vigtigt at du får foretaget en fugtmåling af din kælder, og derefter fjerner forudsætningerne for, at skimmelsvamp kan udvikles.

Vidste du at:
Når Drytech har installeret Drymat System i en kælder, foretager vi efterfølgende tre kontrolmålinger foruden den måling, som foretages samtidig med installationen.

Bestil gratis fugtmåling her